QUERY RESULTS

選取
品牌
產品名稱
系列
產品料號
產品規格
現有數量
AVX
Capacitor array
W3A4YC104M4Z2A
Capacitor Arrays & Networks 16V 0.1uF 20%
200 PCS
AVX
饋通電容
W2F11A4708AT1A
Feed Through Capacitors- 100V 47pF
200 PCS
AVX
Capacitor array
W2A45C102MAT2A
Capacitor Arrays & Networks 50V 1000pF 20%
200 PCS
AVX
壓敏電阻
VJ14MT0600KBA
Var MLV 60VAC/85VDC 400A 100V 1812 SMD
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard Automotive
VCAS121018J390RP
VARISTOR 13VAC 18VDC 1.5J 3100pF 25.5 V 42V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard Automotive
VCAS080526A580RP
VARISTOR 18VAC 26VDC 0.1J 120pF 34.5 V 60V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard Automotive
VCAS080518C400RP
18VDC 0.3J 550pF 25.5 V 42V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard Automotive
VCAS060318A400RP
VARISTOR 13VAC 18VDC 0.1J 150pF 25.5 V 42V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard Automotive
VCAS040209X200WP
0402 175 pF/ 12.7 V MLV
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC120648D101RP
VC120648D101RP
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC120642L800RP
1206 600 pF/ 42 VDC
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC120614D300RP
VARISTOR 18.5V 150A 1206 1050pF
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC120614D300DP
VARISTOR 10VAC 14VDC 0.4J 1050pF 18.5 V 32V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC120605D150DP
VARISTOR 4VAC 5.6VDC 0.4J 3000pF 8.5 V 18V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC080530A650DP
0805 90 pF/ 30 VDC
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC080526A580RP
Varistors 18VAC 26VDC 0.1J 120pF 34.5 V 60V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC080514A300RP
VARISTOR 18.5V 40A 325pF 0805
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC080505C150RP
VARISTOR 8.5V 120A 0805
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC080503C100RP
Varistors 2.3VAC 3.3VDC 0.3J 5000pF 5 V 12V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC080503C100DP
Varistors 2.3VAC 3.3VDC 0.3J 5000pF 5 V 12V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC060330A650TP
VARISTOR 21VAC 30VDC 0.1J 125pF 41 V 67V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC060305A150RP
0603 750 pF/ 8.5 V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
StaticGuard
VC04LC18V500WP
VARISTOR 14VAC 18VDC 0.02J 40pF 40 V 50V
200 PCS
AVX
壓敏電阻
TransGuard
VC040205X150WP
VARISTOR 8.5V 20A 0402
200 PCS
AVX
鉭質電容
TWA
TWAE477K075SBDZ0000
TAN.CAP. - Wet 75V 470uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TWA
TWAE337K075SBEZ0700
TAN.CAP. - Wet 75V 330uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRM
TRMU477K010R0030
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 470uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJU477K010RRJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 470uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJU107M025RRJV
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 100uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJU107K025RRJV
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 100uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJE337K010RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 330uF 10% 1210 ESR= 1.1 Ohms
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJD476K025RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 47uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJD475K050RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 4.7uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJD226K025RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 22uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJD107K016RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC476M016RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC476M010R0300
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC475K035RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 4.7uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC107K010RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC107K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC106M035RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 35v +/-20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC106K035RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF +/-10% 35V
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJC106K035R0600
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 35V 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB476M006R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB476K006R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB336M010RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB226M016RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20% 1210 ESR= 1.1 Ohms
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB226K016RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10% 1210 ESR= 1.1 Ohms
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB226K010RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10% 1210 ESR= 1.1 Ohms
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJB106K016RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10% 1210 ESR= 1.1 Ohms
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJA475K016RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJA225K025RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 2.2uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJA224K035R6000
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 0.22uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TRJ
TRJA106M010RRJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 10uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY686K010R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 68uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY477K006R0150
TAN.CAP. - Solid SMD 4volts 470uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY337K006R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 330uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY337K002R0040
TAN.CAP. - Solid SMD 2.5volts 330uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY336K025R0200
TAN.CAP. - Solid SMD 2.5volts 33uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY227M010R0200
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 220uF 20% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY227K010R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 220uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY227K006R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 220uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY157M010R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 150uF 20% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY157K010R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 150uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSY107K016R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 100uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSX476K020R0200
TAN.CAP. 47U/20V XK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSX337K004R0100
TAN.CAP. 330U/4V XK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSX157M010R0100
TAN.CAP. 150U/10V XM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV687M006R0040
TAN.CAP. 680U/6.3V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV686M035R0200
TAN.CAP. 68U/35V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV686M025R0150
TAN.CAP. 68U/25V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV686K025R0095
TAN.CAP. 68U/25V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV686K016R0100
TAN.CAP. 68U/16V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV476K035R0200
TAN.CAP. 47U/35V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV476K035R0150
TAN.CAP. 47U/35V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV227M016R0050
TAN.CAP. 220U/16V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV227K016R0075
TAN.CAP. 220U/16V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV158M004R0050
TAN.CAP. 1500U/4V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV157K020R0080
TAN.CAP. 150U/20V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV108M006R0040
TAN.CAP. 1000U/6.3V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV107M025R0100
TAN.CAP. 100U/25V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV107M020R0060
TAN.CAP. 100U/20V VM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV107K025R0100
TAN.CAP. 100U/25V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV107K020R0200
TAN.CAP. 100U/20V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV107K020R0100
TAN.CAP. 100U/10V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSV107K020R0060
TAN.CAP. 100U/10V VK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPST106M016R0800
TAN.CAP. 10U/16V TM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPST106M016R0100
TAN.CAP. 10U/16V TM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSR106K006R3000
TAN.CAP. 10U/6.3V RK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSR106K006R1500
TAN.CAP. 10U/6.3V RK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSR106K006R1000
TAN.CAP. 10U/6.3V RK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSP106M010R2000
TAN.CAP. 10U/10V PM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSP106K010R2000
TAN.CAP. 10U/10V PK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSF107M016R0200
TAN.CAP. 100U/16V FM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSF107M016R0150
TAN.CAP. 100U/16V FM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE687K006R0100
TAN.CAP. 680U/6.3V EK LOW ESR
70,800 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE687K006R0060
TAN.CAP. 680U/6.3V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE687K006R0045
TAN.CAP. 680U/6.3V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE686M025R0125
TAN.CAP. 68U/25V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE686M020R0150
TAN.CAP. 68U/20V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE686K025R0200
TAN.CAP. 68U/25V EK
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE686K025R0125
TAN.CAP. 68U/25V EK LOW ESR
80,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE686K025R012
TAN.CAP. 68U/25V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE686K020R0200
TAN.CAP. 68U/20V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477M010R0100
TAN.CAP. 470U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477M010R0050V
TAN.CAP. 470U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477M010R0050
TAN.CAP. 470U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477M006R0050
TAN.CAP. 470U/6.3V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477K010R0200
TAN.CAP. 470U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477K010R0100
TAN.CAP. 470U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477K010R0050
TAN.CAP. 470U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477K010R0045
TAN.CAP. 470U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477K006R0100
TAN.CAP. 470U/6.3V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE477K006R0045
TAN.CAP. 470U/6.3V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476M035R0250
TAN.CAP. 47U/35V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476M035R0200
TAN.CAP. 47U/35V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476K035R0250
TAN.CAP. 47U/35V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476K035R0200
TAN.CAP. 47U/35V EK LOW ESR
18,800 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476K025R0125
TAN.CAP. 47U/25V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476K025R0100
TAN.CAP. 47U/25V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476K025R0080
TAN.CAP. 47U/25V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE476K020R0150
TAN.CAP. 47U/20V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337M016R0200
TAN.CAP. 220U/16V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337M010R0100
TAN.CAP. 220U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337M010R0060
TAN.CAP. 220U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337M010R0050
TAN.CAP. 330U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337K010R0060
TAN.CAP. 330U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337K010R0050
TAN.CAP. 330U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337K006R0150
TAN.CAP. 330U/6.3V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE337K006R0100
TAN.CAP. 330U/6.3V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE336M035R0100
TAN.CAP. - 33U/35V EM LOW ESR 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE336K035R0300
TAN.CAP. 33U/35V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE336K035R0100
TAN.CAP. 33U/35V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE336K025R0300
TAN.CAP. 33U/25V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE336K025R0100
TAN.CAP. 33U/25V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227M016R0100
TAN.CAP. 220U/16V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227M010R0100
TAN.CAP. 220U/10V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K016R0150
TAN.CAP. 220U/16V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K016R0100
TAN.CAP. 110U/16V EK LOW ESR
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K010T0125V
TAN.CAP. 220U/10V EK LOW ESR DRY PACK
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K010T0070
TAN.CAP. 220U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K010R0150
TAN.CAP. 220U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K010R0100
TAN.CAP. 220U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K010R0070
TAN.CAP. 220U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE227K010R0060
TAN.CAP. 220U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE226M035R0300
TAN.CAP. 22U/35V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE226M035R0200
TAN.CAP. 22U/35V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE226K035R0300
TAN.CAP. 22U/35V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE226K035R0125
TAN.CAP. 22U/ 35V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE158M004R0050
TAN.CAP. 1500U/4V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE157M016R0100
TAN.CAP. 150U/16V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE157K016R0100
TAN.CAP. 150U/16V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE157K010T0100V
TAN.CAP. 150U/10V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE156M050R0250
TAN.CAP. 15U/50V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE156K050R0250
TAN.CAP. 15U/50V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE108M006R0100
TAN.CAP. 1000U/6.3V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE108M004R0060
TAN.CAP. 1000U/4V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE108K004R0040
TAN.CAP. 1000U/4V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107M025R0150
TAN.CAP. 100U/25V EM LOW ESR
23,600 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107M020R0150
TAN.CAP. 100U/20V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107M016R0125
TAN.CAP. 100U/16V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107M016R0100
TAN.CAP. 100U/16V EM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107K020T0150V
TAN.CAP. 100U/20V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107K020R0200
TAN.CAP. 100U/20V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107K020R0150
TAN.CAP. 100U/20V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107K016R0100V
TAN.CAP. 100U/16V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE107K016R0100
TAN.CAP. 100U/16V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE106M050R0250
TAN.CAP. 10U/50V EM LOW ESR 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE106K050R0500
TAN.CAP. 10U/50V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE106K050R0400
TAN.CAP. 10U/50V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE106K050R0250
TAN.CAP. 10U/50V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSE106K035R0200
TAN.CAP. 10U/35V EK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD687M002R0035
TAN.CAP. 680U/2V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD687K004R0100
TAN.CAP. 680U/4V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD686M020R0070
TAN.CAP. 68U/20V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD686K020R0200
TAN.CAP. 68U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD686K020R0070
TAN.CAP. 68U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD686K016R0150V
TAN.CAP. 68U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD686K010R0150
TAN.CAP. 68U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD685K050R0200
TAN.CAP. 6.8U/50V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477M006R0200
TAN.CAP. 470U/6.3V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477M006R0100
TAN.CAP. 470U/3.6V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477M006R010
TAN.CAP. 470U/6.3V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477K006R0200
TAN.CAP. 470U/6.3V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477K006R0100
TAN.CAP. 470U/6.3V DK LOW ESR
40,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477K006R0060
TAN.CAP. 470U/6.3V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477K006R0045
TAN.CAP. 470U/6.3V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD477K004R0045
TAN.CAP. 470U/4V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476M025R0250
TAN.CAP. 47U/25V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476M020R0075V
TAN.CAP. 47U/20V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476M020R0075
TAN.CAP. 47U/20V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476M016R0150
TAN.CAP. 47U/16V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K025R0250V
TAN.CAP. 47U/25V DK LOW ESR-DRY PACK
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K025R0250
TAN.CAP. 47U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K025R0150
TAN.CAP. 47U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K025R0125V
TAN.CAP. 47U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K025R0125
TAN.CAP. 47U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K020R0200
TAN.CAP. 47U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K020R0075
TAN.CAP. 47U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K016R0200
TAN.CAP. 47U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K016R0150
TAN.CAP. 47U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K016R0080
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD476K010R0300
TAN.CAP. 47U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD475M050R0300
TAN.CAP. 4.7U/50V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD475K050R0700
TAN.CAP. 4.7U/50V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD475K050R0500
TAN.CAP. 4.7U/50V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD475K050R0300
TAN.CAP. 4.7U/50V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD475K050R0250
TAN.CAP. 4.7U/50V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337M010R0100
TAN.CAP. 330uF10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337M010R0050
TAN.CAP. 330U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337M006R0100
TAN.CAP. 220U/6.3V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337K010R0100V
TAN.CAP. 330U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337K010R0100
TAN.CAP. 330U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337K010R0065
TAN.CAP. 330U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337K006R0100
TAN.CAP. 330U/6.3V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD337K006R0045
TAN.CAP. 330U/6.3V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336M035R0300
TAN.CAP. 33U/35V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336M020R0200
TAN.CAP. 33U/20V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336K035R0300
TAN.CAP. 33U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336K035R0200
TAN.CAP. 33U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336K025R0300
TAN.CAP. 33U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336K025R0200
TAN.CAP. 33U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336K020R0200
TAN.CAP. 33U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD336K016R0200
TAN.CAP. 33U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227M010R0150
TAN.CAP. 220U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227M010R0100V
TAN.CAP. 220U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227M010R0100
TAN.CAP. 220U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227M006T0100V
TAN.CAP. 220U/6.3V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227M006R0100
TAN.CAP. 220U/6.3V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227K010R0150
TAN.CAP. 220U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227K010R0100V
TAN.CAP. 220U/10V DK LOW ESR DRY PACK
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227K010R0100
TAN.CAP. 220U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227K010R0050
TAN.CAP. - Solid SMD 220UF 10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD227K010R0040
TAN.CAP. 220U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226M035R0400
TAN.CAP. 22U/35V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226M035R0200
TAN.CAP. 22U/35V DM LOW ESR 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226M020T0300V
TAN.CAP. 22U/20V DM LOW ESR 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K035R0400
TAN.CAP. 22U/35V DM LOW ESR 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K035R0300
TAN.CAP. 22U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K035R0200V
TAN.CAP. 22U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K035R0200
TAN.CAP. 22U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K025R0200
TAN.CAP. 22U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K025R0100
TAN.CAP. 22U/25V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD226K020R0200
TAN.CAP. 22U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD157M010R0050
TAN.CAP. 150U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD157K016R0100
TAN.CAP. 150U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD157K016R0060
TAN.CAP. 150U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD157K010R0100
TAN.CAP. 150U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD156M035R0100
TAN.CAP. 15U/35V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD156K035R0300
TAN.CAP. 15U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M025R0100
TAN.CAP. 100U/25V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M020R0100
TAN.CAP. 100U/20V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M020R0085V
TAN.CAP. -Solid SMD 100UF 20V 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M016R0150
TAN.CAP. 100U/16V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M016R0125
TAN.CAP. 100U/16V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M016R0100V
TAN.CAP. 100U/16V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M016R0100
TAN.CAP. 100U/16V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M016R0060
TAN.CAP. 100U/16V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M010R0100
TAN.CAP. 100U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107M010R0050
TAN.CAP. 100U/10V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K020R0100
TAN.CAP. 100U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K020R0085
TAN.CAP. 100U/20V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K016R0150
TAN.CAP. 100U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K016R0125
TAN.CAP. 100U/16V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K016R0100
TAN.CAP. 100U/16V DK LOW ESR
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K016R0060
TAN.CAP. 100U/16V DK LOW ESR
4,500 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K010R0500
TAN.CAP. 100U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K010R0100
TAN.CAP. 100U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K010R0065
TAN.CAP. 100U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD107K010R0050
TAN.CAP. 100U/10V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106M035R0300
TAN.CAP. 10U/ 35V DM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106M035R0125
TAN.CAP. 10U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106K050R0500
TAN.CAP. 10U/50V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106K035R0300
TAN.CAP. 10U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106K035R0125V
TAN.CAP. 10U/35V DK LOW ESR-DRY PACK
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106K035R0125
TAN.CAP. 10U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106K035R0030
TAN.CAP. 10U/35V DK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSD106K025R0500
TAN.CAP. 10U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC686M016R0200
TAN.CAP. 68UF 16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC686K016T0200
TAN.CAP. 68U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC686K016R0200
TAN.CAP. 68U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC686K016R0125
TAN.CAP. 68U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC686K010R0200
TAN.CAP. 68U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC686K010R0100
TAN.CAP. 68U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC685K035R0350
TAN.CAP. 6.8U/35V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC685K035R035
TAN.CAP. 6.8U/35V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC685K020R0700
TAN.CAP. 6.8U/20V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476M016R0350
TAN.CAP. - Solid SMD 47uF 16V 20% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476M016R0110
TAN.CAP. 147U/16V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476M010R0350
TAN.CAP. 47U/10V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476M010R0200
TAN.CAP. 47U/10 CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476K016R0350
TAN.CAP. 47U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476K016R0110
TAN.CAP. 47U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476K010R0350
TAN.CAP. 47U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC476K010R0200
TAN.CAP. 47U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC475K035R0600
TAN.CAP. 4.7U/ 35V 10% CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC475K025R0700
TAN.CAP. 4.7U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC337M006R0100
TAN.CAP. 330U/6.3V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC337K006R0080V
TAN.CAP. 330U/6.3V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC336M010R0375
TAN.CAP. 33U/10V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC336K020R0300
TAN.CAP. 33U/20V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC336K016R0300
TAN.CAP. 33U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC336K016R0150
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 33uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC336K016R0100
TAN.CAP. 33U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC227M006R0250
TAN.CAP. 220U/6.3V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC227M006R0100
TAN.CAP. 220U/6.3V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC227K006R0125
TAN.CAP. 220U/6.3V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC227K006R0100
TAN.CAP. 220U/6.3V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC227K006R0070
TAN.CAP. 220U/6.3V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC226M020R0150
TAN.CAP. 22U/20V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC226M016R0375
TAN.CAP. 22U/16V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC226K025R0275
TAN.CAP. 22U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC226K020R0400
TAN.CAP. 22U/20V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC226K020R0150
TAN.CAP. 22U/20V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC226K016R0375
TAN.CAP. 22U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC225K050R1500
TAN.CAP. 2.2U/ 50V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC225K035R1000
TAN.CAP. 2.2U/35V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC157K010R0150
TAN.CAP. 150U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC157K006R0050
TAN.CAP. - Solid SMD 150UF 6V 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC156K035R0350
TAN.CAP. 15U/35V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC156K025R0300
TAN.CAP. 15U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC156K025R0220
TAN.CAP. 15U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC156K010R0700
TAN.CAP. 15U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107M016R0200
TAN.CAP. 100U/16V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107M010R0200
TAN.CAP. 100U/10V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107M010R0100
TAN.CAP. 100U/10V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107M010R0075
TAN.CAP. 100U/10V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K016R0200
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K010T0100
TAN.CAP. 100U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K010R0200
TAN.CAP. 100U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K010R0150
TAN.CAP. 100U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K010R0100
TAN.CAP. 100U/10V CK LOW ESR
150,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K010R0075
TAN.CAP. 100U/10V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC107K006R0150
TAN.CAP. 100U/6.3V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC106M025R0500
TAN.CAP. 10U/25V CM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC106K035R0600
TAN.CAP. 10U/35V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC106K025T0300
TAN.CAP. 10U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC106K025R0500
TAN.CAP. 10U/25V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC106K020R0700
TAN.CAP. 10U/20V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC106K016R0500
TAN.CAP. 10U/16V CK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSC105K050R2500
TAN.CAP. - Solid SMD 1uF 50V 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB686M006R0250
TAN.CAP. 68U/6.3V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB686K010R0600
TAN.CAP. 68U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB686K006R0500
TAN.CAP. 68U/6.3V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476M010T0650
TAN.CAP. 47U/10V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476K010T0250
TAN.CAP. 47U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476K010R0650
TAN.CAP. 47U/ 10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476K010R0500
TAN.CAP. 47U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476K010R0350
TAN.CAP. 47U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476K010R0250
TAN.CAP. 47U/10V BK LOW ESR
100,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB476K006R0250
TAN.CAP. 47U/6.3V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475M016R0800
TAN.CAP. 4.7U/ 16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K035R1500
TAN.CAP. 4.7U/ 35V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K025R1500
TAN.CAP. 4.7U/ 25V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K025R0700
TAN.CAP. 4.7U/25V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K020R1000
TAN.CAP. 4.7U/20V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K016R1500
TAN.CAP. 4.7U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K016R0800
TAN.CAP. 4.7U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB475K010T1400
TAN.CAP. 4.7U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336M016R0500
TAN.CAP. 33U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336M016R0350
TAN.CAP. 33U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336K016R0500
TAN.CAP. 33U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336K016R0350
TAN.CAP. 33U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336K010T0500
TAN.CAP. - 33U/ 10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336K010T0250
TAN.CAP. 33U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB336K010R0250
TAN.CAP. 33U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226M016R0600
TAN.CAP. 22U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226M016R0400
TAN.CAP. 22U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226M010R0700
TAN.CAP. 22U/10V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226K020R0400
TAN.CAP. 22U/20V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226K016R0600
TAN.CAP. 22U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226K016R0400
TAN.CAP. 22U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226K010T0500
TAN.CAP. 22U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226K010R0700
TAN.CAP. 22U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB226K010R0500
TAN.CAP. 22U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB225K035R0750
TAN.CAP. 2.2U/35V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB156K016R0800
TAN.CAP. 15U/16V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB107M010R0400
TAN.CAP. 100U/10V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB107M006R0400
TAN.CAP. 100U/6.3V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB107M006R0250
TAN.CAP. 100U/6.3V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB107K006R0400
TAN.CAP. 100U/6.3V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB107K006R0250
TAN.CAP. 100U/6.3V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106M025R1800
TAN.CAP. 10U/25V BM LOW ESR
50,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106M020R1000
TAN.CAP. 10U/20V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106M016R0800
TAN.CAP. 10U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106M016R0500
TAN.CAP. 10U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K025R1800
TAN.CAP. 10U/25V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K020R1000
TAN.CAP. 10U/ 20V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K020R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 10uF 10%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K016R0800
TAN.CAP. 10U/16V BM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K016R0500
TAN.CAP. 10U/16V BK LOW ESR
148,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K010T1000
TAN.CAP. 10U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB106K010R1000
TAN.CAP. 10U/10V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSB105K035R2000
TAN.CAP. 1U/35V BK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA685K010T1800
TAN.CAP. 6.8U/10V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA476K006R0800
TAN.CAP. 47U/6.3V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA475K016R2000
TAN.CAP. 4.7U/16V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA475K010R1400
TAN.CAP. 4.7U/10V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA336M006R0600
TAN.CAP. 33U /6.3V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA335K025R1000
TAN.CAP. 3.3U /25V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA335K020R2500
TAN.CAP. 3.3U/ 20V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA226M006R0900
TAN.CAP. 22U/ 6.3V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA226M006R0500
TAN.CAP. 22U/6.3V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA226K010R0900
TAN.CAP. 22U/10V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA226K006R0900
TAN.CAP. 22U/6.3V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA226K006R0500
TAN.CAP. 22U/6.3V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA225K025R2500
TAN.CAP. 2.2U/25V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA225K020R3000
TAN.CAP. 2.2U/20V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA224K035R6000
TAN.CAP. 0.22U/35V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA156K010R1000
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 15uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA155K020R3000
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 1.5uF 10% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA107M010R1800
TAN.CAP. 100U/10V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106M016R1000
TAN.CAP. 10U/16V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106M010R0900
TAN.CAP. 10U/10V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106M006R1500
TAN.CAP. 10U/6.3V AM LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106K016R1000
TAN.CAP. 10U/16V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106K010S1800
TAN.CAP. 10U/10V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106K010S0900
TAN.CAP. 10U/10V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106K010R1800
TAN.CAP. 10U/10V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106K010R0900
TAN.CAP. 10U/10V AK LOW ESR
840,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA106K006R1500
TAN.CAP. 10U/6.3V AK LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA105M020R3000
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 1uF 20% LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA105K020R3000
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 1uF CASE A LOW ESR
200 PCS
AVX
鉭質電容
TPS
TPSA105K016R6200
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 1uF 10% LOW ESR
20 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMY227M006R0030
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 220uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMY227M006R0030
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMV108M006R0020
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 1000uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME687M006R0023
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 680uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME687K006R0023
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 680uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME687K006R0018
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 680uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477M010R0030
TAN.CAP. - Solid SMD 10Volts 470uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477M006S0018
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 470uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477M006R0018
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 470uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477K010R0023
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477K006R0030
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477K006R0023
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME477K006R0018
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME476K035R0055
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME226M050R0075
TAN.CAP. - Solid SMD 50Volts 22uF 20% Multi-anode
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME226K050R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 50Volts 22uF 10% 2917 Multi-anode
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME226K050R0075
TAN.CAP. - Solid SMD 50Volts 22uF 10%
20,000 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME157K020R0035
TAN.CAP. - Solid SMD 20Volts 150uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME156K050R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 15uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME107M020R0045
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME107M020R0035
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME107K020R0045
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME107K020R0035
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME106M050R0120
TAN.CAP. - Solid SMD 50Volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPME106K050R0120
TAN.CAP. - Solid SMD 50Volts 10uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMD687K004R0025
TAN.CAP. - Solid SMD 4Volts 680uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMD477K006R0030
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3Volts 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMD476K025R0055
TAN.CAP. - Solid SMD 25Volts 47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMD108K004R0025
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 1000uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMD108K004R0025
TAN.CAP. - Solid SMD 4Volts 1000uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPM
TPMD108K002R0025
TAN.CAP. - Solid SMD 2.5Volts 1000uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPC
TPCR226K010R1500
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPC
TPCR106M016R1800
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPC
TPCR106K016R1800
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TPC
TPCH106K010R2500
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 10V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLNT227M010R1300
TAN.CAP. - Solid SMD 220uF 10v 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLNS107M010R2500
TAN.CAP. - Solid SMD Tol 20% 10v 100uF ESR = 2500mOhm
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLNK107M010R2500
TAN.CAP. - Solid SMD Tol 20% 100µF 10V 1206
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLN6338M004R0055
TAN.CAP. - Solid SMD Tol 20% Pulse Cap Pulse Cap
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJY687M006R0100
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 680uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJT227M004R1100
TAN.CAP. - Solid SMD 4volts 220uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJT226M016R1000
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 22uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJT157M006R1200
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 150uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJT107M010R0900
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 100uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJT107M006R0800
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 100uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR476M010R3200E
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 47uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR476M010R3200
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 47uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR476M006R3200
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 20% HIGH CV
82,500 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR476M004R3000
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 47uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR336M010R3500
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 33uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR336M006R3000
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 33uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR226M010R3800
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 22uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR226M006R3500
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 22uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJR106M010R2000
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 20% 10V
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJP476M006R2500
TAN.CAP. - Solid SMD 47uF 20% 6.3V
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJP107M006R5400
TAN.CAP. - Solid SMD 100uF 6.3v 20% Tol.
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJP107M004R2700
TAN.CAP. - Solid SMD 100uF 4v 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJN226M010R3800S
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 22uF 20% ESR=3800
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJN226M010R3800
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 22uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJH157M006R0900
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 150uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJH107M010R0900
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJB227M006R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 220uF 20% HIGH CV
1,114,000 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJB157M010R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 150UF 10V 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA476M010R0600
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 20% HIGH CV
1,198,000 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA227M004R1100
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 220uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA157M006R0900  
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 150uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA107M010R1400
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 100uF 20% HIGH CV
294,000 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA107M006R0800
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA107M006R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 20%
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLJ
TLJA107M004R0500
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 100uF 20% HIGH CV
200 PCS
AVX
鉭質電容
TLC
TLCU106M010RTA
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TLC
TLCT227M004RTA
TAN.CAP. - Solid SMD 4volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TLC
TLCR107M006RTA
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TLC
TLCR107M004RTA
TAN.CAP. - Solid SMD 4volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJE336K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 33uF 35V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJE227M010RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 220uF 10v +/-20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJE107K016RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 100uF 16V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJE107K016AJH
TAN.CAP. - Solid SMD 100uF 16V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJE106K050RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 50V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD686M016RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 68uF 16V 20% ESR=0.9
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD686K016RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 68uF 16V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD685K035RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 6.8uF 35V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD476K016RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 47uF 16V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD475K050RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 4.7uF 50V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD336K025RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 33uF 25V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD226M035RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 22uF 35V 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD107K010RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJD106K050RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 50V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJC476K016RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 47UF 16V 10% TOL.
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJC336K016RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 33uF 16V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJC106K025RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 10uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJA105K025RJN
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 1uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
THJ
THJA104K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 0.1uF 35V 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCTO
TCTOBL1C476M8R-ZW1
TAN.CAP. - SMD 2V 470uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCSO
TCSOPS0J476M8R-ZF1
TAN.CAP. - SMD 6.3V 47uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCSO
TCSOPL1C106M8R-ZF1
TAN.CAP. - SMD 16V 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCSO
TCSOM0J476M8R-ZM1
TAN.CAP. - SMD 6.3V 47uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCSO
TCSOM0J226M8R
TAN.CAP. - SMD 6.3V 22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCP
TCP1A106M8R
TAN.CAP. - SMD 10V 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCP
TCP0J226M8R
TAN.CAP. - SMD 6.3V 22uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNX476M035R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 35V 47uF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNX108M006R0200E
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 1000uF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNX108M006R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 1000uF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNT476M016R0200E
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 47uF 20% ESR=200mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNT476M016R0150E
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 47uF 20% ESR=150mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNT336M25R0250
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 33uF 20% ESR=250mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNN475M025R0500
TAN.CAP. - Polymer SMD 25Volts 4.7uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNL476M016R0250
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 47uF 20% ESR=250mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNL157M006R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 150uF 20% 1210 ESR=200mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCNK107M006R0250
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3Volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4477M016R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 470uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4337M016R0070
TAN.CAP.- Polymer SMD 16volts 330uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4227M025R0100E
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4227M020R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 20volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4227M016R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4158M006R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 1500uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4157M025R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 150uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN
TCN4107M035R0100E
TAN.CAP. - Polymer SMD 35V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCN4
TCN4107M035R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 35V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCM
TCME337M010R0015
TAN.CAP. - Polymer SMD 10V 330uF 20% ESR=15 mOhms
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCM
TCME108M004R0006
TAN.CAP. - Polymer SMD 4V 1000uF 20% ESR=6 mOhms
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCM
TCM1C105M8R
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 1uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY477M004R0050
TAN.CAP. - Polymer SMD 4V 470uF 20% 2917 ESR=50mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY337M004R0025
TAN.CAP. - Polymer SMD 4V 330uF 20% ESR=25mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY336M035R0100E
TAN.CAP. - Polymer SMD 35 volts 33µF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY227M010R0040
TAN.CAP. - Polymer SMD 10 volts 220µF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY157M016R0050E
TAN.CAP. - Polymer SMD 16 volts 150µF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY157M016R0050
TAN.CAP. - Polymer SMD 16 volts 150µF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY157M016R0040E
TAN.CAP. - Polymer SMD 16 volts 150µF
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY107M016R0050E
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJY107M016R0050
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJU107M025R0070E
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJT476M006R0080
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 47uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJT226M010R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 10volts 22uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJT107M006R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20% 1210 ESR=70mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJT106M016R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJP105M025R0500
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 1uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJN106M006R0250
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJN106M006R0200E
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJN106M006R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJK475M010R0500
TAN.CAP. - Polymer SMD 10volts 4.7uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJH227M006R0170
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJE476K035R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 35volts 47uF 10%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJE107M025R0080
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJE107M020R0045E
TAN.CAP. - Polymer SMD 20volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJE107M020R0045
TAN.CAP. - Polymer SMD 20volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJE106M063R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 63V 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJE106M063R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 63volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD477M006R0025E
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 470uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD477M004R0012
TAN.CAP. - Polymer SMD 4V 470uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD476M025R0060
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 470uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD476M020R0055E
TAN.CAP. - Polymer SMD 20V 470uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD476M020R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 20V 470uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD475M063R0120
TAN.CAP. - Polymer SMD 63V 4.7uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD227M016R0050
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD226M025R0060
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 22uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD157M016R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 150uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD157M016R0040
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 150uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD156M035R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 35V 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD107M025R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD107M025R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD107M020R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 20V 100uF 20% 2917 ESR=55mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD107M010R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 10volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJD106M050R009
TAN.CAP. - Polymer SMD 50V 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJC226M025R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 22uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJC156M035R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 35volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJC155M063R0300
TAN.CAP. - Polymer SMD 63volts 1.5uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB476M010R0070E
TAN.CAP.-Polymer SMD 10V 47uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB476M010R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 10V 47uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB476M006R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 47uF 20% 1210 ESR=70mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB337M002R0035
TAN.CAP. - Polymer SMD 2.5V 330uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB227M006R0070E
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB227M006R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB227M004R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 4volts 220uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB226M025R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 22uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB226M025R0100E
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 22uF 20% 1210 ESR=100mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB226M025R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 22uF 20% 1210 ESR=100mOhm
30,000 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB226M016R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 16V 22uF 20% 1210 ESR=150mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB225M035R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 35V 2.2uF 20% 1210 ESR=200mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB157M006R0070
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 150uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB157M006R0035
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 150uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB157M006R0025E
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 150uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB156M035R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 35volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB156M025S0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB156M025S0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB156M025R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB156M025R0100E
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB156M025R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB107M006R0070
TAN.CAP. -Polymer SMD 6.3V 100uF 20% POLYMER
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB107M006R0055
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB107M006R0045
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20% 1210 ESR=45mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB107M006R0040
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20% 1210 ESR=40mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB106M035R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 35V 10uF 20% 1210 ESR=200mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJB106M025R0090
TAN.CAP. - Polymer SMD 25volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA476M006R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 47uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA475M016R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 4.7uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA336M006R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3volts 33uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA107M006R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA107M006R0100E
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA107M006R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 6.3V 100uF 20% 1206 ESR=100mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA107M004R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 4V 100uF 20% 1206 ESR=200mOhm
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA106M025R0150
TAN.CAP. - Polymer SMD 25V 10uF
292,000 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA106M016R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA106M010R0300
TAN.CAP. - Polymer SMD 10volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJA105M016R0200
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 1uF 20%
100 PCS
AVX
聚合物電容
TCJ
TCJ5477M016R0100
TAN.CAP. - Polymer SMD 16volts 470uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA1C106M8R-02
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10 uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA1C106M8R
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10 uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA1C106K8R-02
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10 uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA1C106K8R
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10 uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA1A106M8R
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10 uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA0J476M8R-02
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47 uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TCA
TCA0J476M8R
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47 uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBM
TBME336K035LRSB0745
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 33uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBM
TBME107K020LRSB0745
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJE337K010JRLB0745
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 330uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJD476M025LBSB0024
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 47uF 20% CASE D LOW ESR
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJD226M015CBSB0024
TAN.CAP. - Solid SMD 15V 22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJD226M010LBSB0024
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJC685K035JRLC0745
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 6.8uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJC476K016JRLB0745
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJC336K010JRLC0745
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJB226K010JRLB0745
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TBJ
TBJB106K016JRLB0745
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP686M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 68uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP685M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 6.8uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP685M025CRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 6.8uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP685M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 6.8uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP685K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 6.8uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP685K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 6.8uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP685K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 6.8uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP684M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.68uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP684K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.68uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP476M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 47uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP476K035CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 47uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP476K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 47uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP476K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 47uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP476K010SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 47uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 4.7uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475M025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 4.7uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 4.7uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K035SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K035CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K025SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP475K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 4.7uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP474K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 24V 0.47uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP337K016CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 330uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP336K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 33uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP336K025CRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 33uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP336K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 33uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP336K010SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 33uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP335M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 3.3uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP335K035SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 3.3uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP335K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 3.3uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP334K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.33uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP227M016CRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 220uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M050CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M016SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M010SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226M010CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 22uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 22uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 22uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226K025CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 22uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226K016SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 22uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP226K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 22uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225M050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 2.2uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 2.2uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225M025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 2.2uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 2.2uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225K050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 2.2uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 2.2uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 2.2uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP225K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 2.2uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP224K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.22uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP156K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 15uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP156K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 15uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP155M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1.5uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP155K035BRS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1.5uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP107K016CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 100uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP107K010SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 100uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 10uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106M025SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 10uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106M025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 10uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106M016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 10uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106M016CRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 10uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106M016CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 10uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 20uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K050CRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 20uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K035SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K035CCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K025SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K025DTS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K016SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K016SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 16V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP106K010SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 10uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105M050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 1uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105M035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105M035CRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K035SRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K035DTW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K035BRW
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K025SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 25V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP105K020SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 20V 1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP104K050SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 50V 0.1uF 20% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAP
TAP104K035SCS
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.1uF 10% DIP
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY686M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY686K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 68uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY686K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY477M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 470uF 20% Tol. 6.3v
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY477K006RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 6V 477uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY477K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY476M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 47uF 20% Tol. 25v
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY476M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 47uF 20% Tol. 16v
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY476K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY336K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 33uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY227K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 220uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY157M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 150uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY157K010RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 150uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY157K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 150uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY156M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 15uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY107M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 100uF 20% Tol. 16v
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJY107K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJX686K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJX476K020RNJ
TAN.CAP. -Solid SMD 20V 47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJW107M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJW107M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJW107K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJW107K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJW107K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV686M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 68uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV686M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25v 68uF 20%Tol
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV686K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35v 68uF 10%Tol
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV477K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3v 470uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV337K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10v 330uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV227M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16v 220uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV227K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 220uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV226M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV226K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 22uF 10%
16,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV157M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 150uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV107M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJV107K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 100uF 10%
19,600 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJT476M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJT475K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 4.7uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJT107M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4volts 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJT106M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10uF 20% Tol. 16v
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJT106K010RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 10uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS684M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD .68uF 20% Tol. 16v
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS226M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS225K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 2.2uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS224M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 0.22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS224K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 0.22uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS106M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS105M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 1uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJS105K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 1uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR475M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 4.7uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR475K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 4.7uF 10%
72,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR474K035RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR474K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 0.47uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR335M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 3.3uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR335M010RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 10V 3.3uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR334K020RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 20V 0.33uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR225M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 2.2uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR225K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 2.2uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR225K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 2.2uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR225K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 2.2uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR224M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 0.22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR224K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V .22uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR224K020RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 20V 0.22uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR106M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 10uF 20%
190,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR106M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR106K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 10uF 10%
252,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR105M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 1uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR105M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 1uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR105K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 1uF 10%
70,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR105K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 1uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR105K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 1uF 10%
2,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR104M035RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.1uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR104K035RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 35V 0.1uF 10%
35,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJR104K020RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 20V 0.1uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP226M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 22uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP225M020RNJ
TAN.CAP. - Solid Leaded 20V 2.2uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP225K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 2.2uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP106M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP106M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 10uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP106K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 10uF 10%
25,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP106K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 6.3uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP105K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 1uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJP104K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 0.1uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJF107M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE687M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 680uF 20%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE687K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 680uF 10%
100 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE686K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 68uF 10%
5,600 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE685K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 6.8uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE477M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 470uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE477K010RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 470uF 10%-DRY PACK
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE477K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 470uF 10%
378,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE477K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 470uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE476M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 47uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE476M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 47uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE476K035TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 47uF 10% DRY PACK
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE476K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 47uF 10%
111,600 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE476K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 47uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE476K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 47uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE337M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 330uF 20%
138,800 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE337K010RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 330uF 10% dry pack
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE337K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 330uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE336M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 33uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE336K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 33uF 10%
14,800 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE336K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 33uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE227M016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 220uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE227M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 220uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE227M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 220uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE227K016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 220uF 10% -DRY PACK
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE227K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 220uF 10%
235,200 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE227K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 220uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE226M035TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 22uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE226K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 22uF 10%
40,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE158M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 1500uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE157M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 150uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE157K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 150uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE157K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 150uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE157K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 150uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE156M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 15uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE156K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 15uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE108M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 1000uF 20%
58,800 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE107M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 100uF 20%
2,400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE107M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 100uF 20%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE107K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 100uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE107K020TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE107K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 10%
400 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE107K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 100uF 10%
16,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE106M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJE106K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 10uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD687K006RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 680uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD687K004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 680uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD686M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 68uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD686M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 68uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD686K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 68uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD686K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 68uF 10%
46,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD686K016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD686K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 10%
29,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD685M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 6.8uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD685K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 6.8uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD477M006TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6V 470uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD477M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 470uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD477K006TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 470uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD477K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 470uF 10%
1,369,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476M025SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476M025RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 47uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 47uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K025TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 47uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 47uF 10%
106,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 47uF 10%
87,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K016TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
59,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD476K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD475K050RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 4.7uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD475K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 4.7uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD337M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 330uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD337M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 330uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD337K010TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 330uF10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD337K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 330uF 10%
608,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD337K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 330uF 10%
395,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 33uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 33uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 33uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 33uF 10%
20,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 33uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 33uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD336K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 33uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD335K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 3.3uF 10%
20,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD227M016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 220uF 16V 20%
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD227M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 220uF 20%
148,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD227K010RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 220uF 10% -DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD227K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 220uF 10%
388,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD227K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 220uF 10%
27,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226M035RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 22uF 20% DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226M020TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226K035TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 22uF 10% Automotive, dry pack
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 22uF 10%
57,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 22uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 22uF 10%
24,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 22uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD226K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD225K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 2.2uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD157M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 150uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD157K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 150uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD157K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 150uF 10%
60,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD157K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 150uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD156M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 15uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD156K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 15uF 10%
1,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD156K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 15uF 10%
19,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD156K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 15uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 20%
49,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107M016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 20%
20,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 100uF 20%
3,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 100uF 10%
439,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K016YNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K016SNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 100uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 100uF 10% -DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
506,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K016HNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K010RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
396,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD107K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106M035RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 20%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 10uF 10%
284,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106K035TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106K035RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 10%
303,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJD106K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 10uF 10%
15,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC686M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 68uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC686M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC686M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 68uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC686K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 68uF 10%
5,784,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC686K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 68uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC685K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 6.8uF 10%
8,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC685K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 6.8uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC685K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 6.8uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC685K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 6.8uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC684K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 0.68uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC477K004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 470uF 10%
12,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476M016SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 20%
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 47uF 10%
293,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476K016TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 47uF 10%
844,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC476K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 10%
20,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC475M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 4.7uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC475M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 4.7uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC475K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 4.7uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC475K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 4.7uF 10%
80,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC475K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 4.7uF 10%
5,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC337M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3v 330uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC337K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 330uF 10%
188,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC336M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 33uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC336K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 33uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC336K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 33uF 10%
7,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC336K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 33uF 10%
404,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC336K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC335M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 3.3uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC335M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 3.3uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC335K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 3.3uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC335K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 3.3uF 10%
19,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC227M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 220uF 20%
335,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC227M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 220uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC227K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 220uF 10%
259,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC227K006TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 220uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC227K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 220uF 10%
483,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226K025TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 22uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 22uF 10%
170,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 22uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226K016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10% DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10%
81,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC226K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 22uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC225K050RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 2.2uF 10%-DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC225K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 2.2uF 10%
15,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC225K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 2.2uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC157M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 150uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC157K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 150uF 10%
3,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC157K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 150uF
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC156K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 15uF
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 20%
169,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 100uF 10%
649,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107K010TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
623,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC107K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 10%
35,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 20%
1,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106M020TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 20%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K035RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 10% DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 10uF 10%
594,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K025TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 10uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 10uF 10%
708,500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 20uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K016RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10% DRY PACK
500 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC106K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
701,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJC105K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 1uF 10%
8,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB686M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 68uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB686M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 68uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB686K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 68uF 10%
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB686K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 68V 6.3uF 10%
80,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB685K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 6.8uF 10%
14,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB685K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 6.8uF 10%
18,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB476M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 20%
126,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB476M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB476K010TNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 10%-DRY PACK
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB476K010TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB476K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 10%
792,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB476K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 47uF 10%
674,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475M035RNJ
TAN.CAP.- Solid SMD 35V 4.7uF 20%
12,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 4.7uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 4.7uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 4.7uF 10%
776,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475K025TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 4.7uF 10%
756,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 10%
306,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB475K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB474M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 0.47uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB336M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 33uF 20%
36,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB336M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 20%
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB336K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 33uF 10%
52,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB336K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 10%
496,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB335M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 3.3uF 20%
10,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB335M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 3.3uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB335K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 3.3uF 10%
300,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB335K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 3.3uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB335K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 3.3uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB334M050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 0.33uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB227M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 220uF 20%
38,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 22uF 20%
62,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226M016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226M016SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20%
106,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 22uF 10%
1,548,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K016SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 10%
2,022,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K010TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10%
618,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB226K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 2.2uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 2.2uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 2.2uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 2.2uF 10%
496,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 2.2uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 2.2uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB225K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 2.2uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB157M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 150uF 20%
20,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB157M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 150uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB157K004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4volts 150uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 15uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 15uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 15uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 15uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156K016SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 15uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 15uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB156K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 15uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB155K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 1.5uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB107M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 20%
5,052,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB107M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 20%
338,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB107M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 100uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB107K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 100uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB107K006TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 100uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB107K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 100uF 10%
6,854,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 10uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 10uF 20%
24,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 20%
22,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 10uF 10%
698,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 10uF 10%
66,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
1,116,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K016HNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 10uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 10uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB106K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 10uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB105M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 1uF 20%
84,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB105K050TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50V 1uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB105K050RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 50volts 1uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB105K035TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 1uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJB105K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 1uF 10%
834,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA686M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 68uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA686K004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 68uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA685M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 6.8uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA685M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 6.8uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA685M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 6.8uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA685K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20volts 6.8uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA685K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 6.8uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA685K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 6.8uF 10%
168,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA684K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 0.68uF 10%
150,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA476M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 20%
112,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA476M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 47uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA476K006TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 47uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA476K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 47uF 10%
130,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 4.7uF 20%
16,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475M020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 4.7uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475M016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475M016SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 20%
38,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10volts 4.7uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 4.7uF 10%
550,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K020TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 4.7uF 10%
2,044,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K010RNJV
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 4.7uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA475J020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 4.7uF
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA474M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35volts 0.47uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA474K035TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V .47uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA474K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 0.47uF 10%
68,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA336M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA336M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3volts 33uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA336K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 33uF 10%
554,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA336K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 33uF 10%
446,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA335M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 3.3uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA335K025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25volts 3.3uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA335K020RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 20V 3.3uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA335K016TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 3.3uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA335K016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 3.3uF 10%
358,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA334M035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 0.33uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA334K035RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 35V 0.33uF 10%
138,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226M016RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16V 22uF 20%
74,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226M010TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226M010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 20%
8,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226M006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 22uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226M004RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 4V 22uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226K010TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226K010RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 10V 22uF 10%
610,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226K006TNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA226K006RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 6.3V 22uF 10%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA225M025RNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 25V 2.2uF 20%
2,000 PCS
AVX
鉭質電容
TAJ
TAJA225M016SNJ
TAN.CAP. - Solid SMD 16volts 2.2uF 20%
2,000 PCS